Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dzierżawę gruntów rolnych

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności rolniczej – uprawa gruntów rolnych.

Zainteresowanych zapraszamy po szczegóły do działu Ogłoszenia>Inne