Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oświadczenie Udziałowców za rok 2022

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu uprzejmie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 umów sprzedaży udziałów Spółki zbliża się termin złożenia pisemnych oświadczeń Udziałowców o stanie posiadanych udziałów (według stanu prawnego na 31 grudnia 2022 r.).

Obowiązek składania oświadczeń za 2022 r. dotyczy tylko tych udziałowców, którzy zawarli umowy w 2012 r.

Poniżej wzór Oświadczenia, które należy wypełnić i przesłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Jednostek Nadzorowanych
i Podległych

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Oświadczenie za 2022 r. (wzór) < < kliknij

Klauzula RODO << kliknij

 

Oświadczenie za 2022 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) należy wysłać do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w styczniu 2023 roku.

 

Zaleca się wysłanie oświadczenia przed 15 stycznia 2023 roku, tak, aby wpłynęło do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. 

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu Oświadczenia do Ministerstwa a nie datę wysłania Oświadczenia.

Oświadczenie wysłane przed 1 stycznia 2023 r. nie będzie traktowane jako złożone. 

 

UWAGA:  W przypadku niedoręczenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia 2023 roku powstaje obowiązek do zapłacenia kwoty gwarancyjnej w wysokości 20% całkowitej ceny udziałów.

 

Obowiązek wysłania oświadczenia dotyczy tylko udziałów odpłatnych.

 

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania (w tym również o datę zawarcia umowy) prosimy kontaktować sie bezpośrednio z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Sprawę prowadzi pani Anna Dobrzyńska - telefon: (22) 411 98 00. 

 

                                                                                                                                                                                Zarząd Spółki