Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

POGBA ET DE0362989280 - dostępny już w wersji SEX

Dostępny już w wersji SEX

gPF 152, RZG 153, IE 2014

To najlepiej oceniony  buhaj w Polsce pod względem podindeksu produkcji mleka 152

Wyd. tł. 80,2 kg, % tł. 0,40  , wyd. b. 57,7 kg, % b. 0,24

Dodatkowo posiada  najlepszy układ białek mleka BB i A2A2