Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Poświętne/ Płońsk - XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 11-12 czerwca 2016 r.

W dniach 11-12 czerwca 2016 roku w Poświętnem odbędzie się VIII Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w ramach organizowanych XVII Mazowieckich Dni Rolnictwa organizowanych przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku. MCHiRZ Łowicz serdecznie zaprasza do udziału oraz odwiedzenia naszego stoiska firmowego i zapoznania się z aktualną ofertą a także skorzystania z atrakcyjnych promocji na nasienie buhajów i knurów.

Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecka Wystawia Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się w dniach 11 - 12 czerwca 2016 r. w Płońsku, to największe na Mazowszu targi rolne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno zwiedzających jak i wystawców.

W programie wystawy:

• Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klacze, bydło, trzoda chlewna),

• indywidualne doradztwo fachowe,
• na poletkach doświadczalnych prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw, działania środków ochrony roślin i nawozów,
• wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej,
• prezentacja nowych środków do produkcji zwierzęcej,
• kiermasz wydawnictw MODR,
• prezentacja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wsi mazowieckiej,
• XXI Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
• VI Turniej Ekologiczny,
• konkurs „Najciekawsze Stoisko”,
• konkurs „Hit Targowy”,
• kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych.