Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Spotkania z hodowcami bydła mlecznego na Mazowszu

Otocznia Stara, Siedlce, Płońsk, Pułtusk, Sokołów Podlaski, Brochocin, Maków Mazowiecki, Opinogóra, Węgrów, Sierakowo, Zaręby Kościelne, Czerwin, Górzno, Mińsk Mazowiecki – to tutaj w dniach od 3 do 24 marca 2017 roku odbywały się spotkania z hodowcami bydła mlecznego z województwa mazowieckiego.

Przewodnim tematem kongresu było podsumowanie sytuacji na rynku mleka w 2016 r. oraz przedstawienie wyników oceny wartości użytkowej krów mlecznych w 2016 roku, a także najwyższych średnich wydajności, osiągniętych w poszczególnych powiatach. Głównym organizatorem zjazdu hodowców bydła, była PFHBiPM oraz MZHBiPM. Na spotkaniach nie zabrakło, również Nas – Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu na czele z Panią Dyrektor Regionu Mazowieckiego oraz doradcami hodowlanymi. W trakcie zebrań omówiliśmy zmiany w standaryzacji indeksu PF, która miała miejsce podczas ostatniej oceny wartości hodowlanej buhajów, przedstawiliśmy zalety korzystania z polskiej genetyki oraz opowiedzieliśmy o możliwości skorzystania z wyjątkowej oferty skierowanej do członków Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zachęcaliśmy hodowców do korzystania z komputerowych doborów buhajów, wykonywanych bezpłatnie przez pracowników Spółki oraz zaprosiliśmy do udziału w profesjonalnych kursach inseminacyjnych. Nie brakowało, także prezentacji najlepszych buhajów znajdujących się w ofercie MCHiRZ.

Podczas spotkań Pani Dyrektor Magdalena Wysocka w imieniu Spółki Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, odznaczyła medalami okolicznościowymi „LIDER WYDAJNOŚCI”, hodowców, którzy uzyskali najwyższe wydajności w 2016 roku.

Wszystkim hodowcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy znakomitych osiągnięć hodowlanych oraz życzymy dalszych sukcesów!