Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Spotkania z hodowcami na północnym Mazowszu

W marcu nasi pracownicy z Zakładu w Ciechanowie uczestniczyli w szeregu spotkań z hodowcami bydła mlecznego, organizowanych przez koła powiatowe Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Były to coroczne, cykliczne wydarzenia podsumowujące wyniki oceny bydła mlecznego na północnym Mazowszu. Podczas spotkań głównymi tematami rozmów poza omówieniem wyników była aktualna sytuacja Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w strukturach Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz niska cena mleka.

Nasze stoiska odwiedziło wielu naszych obecnych i - mamy nadzieję - przyszłych klientów, którzy mieli okazję zapoznać się z aktualną ofertą MCHiRZ.