Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Spotkanie z hodowcami trzody chlewnej w Bednarach k/Łowicza

W dniu 9 marca 2017 roku w „Karczmie Bednarskiej” w Bednarach k /Łowicza odbyło się spotkanie z hodowcami trzody chlewnej z powiatów: łowickiego, skierniewickiego, kutnowskiego, sochaczewskiego.

W imieniu organizatora  zgromadzonych gości powitał Prezes Zarządu Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o w Łowiczu, Pan Bogdan Grzegorz Waśniewski.

W trakcie spotkania wygłoszono 3 referaty:

1. Włodzimierz Jaksender z firmy Cargill Feed & Nutrition - „Bezpieczeństwo produkcji pasz jako jeden z istotnych czynników otrzymania zdrowego produktu – mięsa”

2. Piotr Kołodziejczyk z Polskiego Związku hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS - „Bezpieczna chlewnia – punkty krytyczne w zarządzaniu stadem loch”

3. Magdalena Bajena reprezentująca Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o. w Łowiczu - „System CASA  - komputerowa analiza jakości nasienia”

            Spotkanie stworzyło doskonałą okazję do dyskusji związanej z tematyką zaprezentowanych referatów. Uczestnicy aktywnie brali udział w wymianie poglądów, w szczególności na tematy związane ze zdrowiem i profilaktyką oraz z rozrodem świń. Ożywiona dyskusja toczyła się również podczas wspólnego obiadu, kończącego szkolenie.

 

            Cieszymy się, że nasze zaproszenie spotkało się z tak szerokim i pozytywnym odzewem. Jest to dla nas satysfakcja i dowód na to , że warto organizować podobne spotkania w przyszłości.