Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Szkolenie dla hodowców bydła mlecznego w Chodowie k/Siedlec

W dniu 21.02.2017 roku w Chodowie k/Siedlec odbyło się spotkanie szkoleniowe nt. „Choroby zakaźne i wirusowe bydła mlecznego” zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Główny temat spotkania poprowadził prof. dr hab. Jan Żmudziński z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Prelegent szczegółowo przedstawił przyczyny oraz drogi zakażenia chorób IBR/IPV oraz BVD/MD. Profesor niejednokrotnie podkreślił, że nasienie buhajów pochodzące z polskich Stacji Unasieniania, w tym nasienie MCHiRZ, jest wolne od wyżej wymienionych chorób. Dodatkowo zasugerował, że nasienie pochodzące z importu, często nie jest badane pod kątem chorób zakaźnych.

Hodowcy, podczas szkolenia mogli się również dowiedzieć, jak poprawić mikroklimat w oborach, jakość pasz objętościowych dla bydła oraz jakie wsparcie mogą otrzymać grupy producentów rolnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Na spotkaniu nie zabrakło również Nas – Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o. w Łowiczu. Doradca hodowlany - Konrad Protaziuk szczegółowo omówił znaczenie właściwego doboru buhaja, podkreślając jak duży wpływ na sukces i rozwój stada ma wybór osobnika. Padło wiele pytań ze strony hodowcóW:  na co najbardziej powinni zwracać uwagę przy wyborze buhaja, które buhaje są pożądane do krzyżowań towarowych, a także szereg pytań dotyczących czołowych buhajów MCHiRZ.

Jesteśmy dumni, że tak aktywnie słuchają Państwo Naszych wykładów oraz chętnie przychodzą na tego typu spotkania. Dlatego, już dziś zapraszamy na marcowy cykl spotkań na Mazowszu.