Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Szkolenie dla hodowców z powiatu oleśnickiego i milickiego

W dniu 23.03.2023r. w Miliczu odbyło się szkolenie, którego organizatorem była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Jego głównym celem było omówienie genomowej oceny wartości hodowlanej samic oraz promowanie wśród hodowców genotypowania jako narzędzia niezbędnego w zarządzaniu i doskonaleniu stad bydła mlecznego. Ponadto, przedstawiono metody oceny wartości pokarmowej pasz objętościowych, zasady ich skarmiania u krów wysokowydajnych oraz czynniki determinujące prawidłowy odchów cieląt.
Przedstawiciele naszej firmy (Edyta Wojtas-Turalska oraz Katarzyna Szadkowska) pokazali jak należy interpretować dane zawarte w katalogach buhajów oraz omówili proces i zasady wyboru krów na matki buhajów.
W spotkaniu wzięło udział ok. 40 hodowców - dziękujemy :)