Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

TARGI FERMA 2023

W dniach 24-26 lutego 2023 roku, po raz drugi w Bydgoszczy, odbyła się FERMA – spotkanie dla profesjonalistów hodowli bydła, trzody i drobiu. W wydarzeniu wzięło udział 150 wystawców z 10 państw i 10130 osób zwiedzających.

Targi rolnicze to inicjatywa dzięki której możliwe było spotkanie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu do produkcji, hodowli, przetwórstwa i przechowalnictwa oraz środków do produkcji rolnej. W spotkaniu uczestniczyły również instytucje oferujące wsparcie oraz usługi logistyczne, finansowe i doradcze.

Targom towarzyszyły liczne konferencje podczas których wygłoszono ponad 20 prelekcji. Odbyło się 5 paneli dyskusyjnych:

Bydło mięsne – Czy rosnące koszty życia i wysoka inflacja uderzą w rynek wołowiny – co to oznacza dla perspektyw rozwoju produkcji żywca wołowego w Polsce?

Bydło mleczne – Ceny energii a branża mleczarska

Trzoda chlewna – Czy prawodawstwo może zniszczyć branżę?

Drób – Rynek drobiu na świecie i w Polsce/ Co możemy robić inaczej – budowanie zwinnych strategii polskich firm drobiarskich na rynkach lokalnych i globalnych?

Debata: „Produkcja zwierzęca w dobie kryzysu” z udziałem m. in. Waldemara Guby, dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spośród wielu firm z branży rolniczej swoją ofertę przedstawiło również Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o. w Łowiczu. Nasze stoisko odwiedziło wielu naszych obecnych i przyszłych klientów, którzy mieli okazję zapoznać się z aktualną ofertą MCHiRZ.

Wszystkim hodowcom, którzy w trakcie trwania FERMY w Bydgoszczy odwiedzili nasze stoisko serdecznie dziękujemy.