Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy z wizytą w MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu

W dniu 22 listopada 2016 klasa II Technikum Weterynarii z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odwiedziła Laboratorium Bydła przy ul. Bolimowskiej. Grupa 18 uczniów, wraz z opiekunami, uczestniczyła w zajęciach praktycznych w ramach przedmiotu ,, Rozród i inseminacja zwierząt”.

W trakcie trwania zajęć uczniowie zapoznali się ze specyfiką działania Firmy oraz programem oceny i selekcji buhajów prowadzonym przez MCHiRZ Sp. z o. o. w Łowiczu. Ponadto przyszli technicy weterynarii mieli możliwość prześledzenia całego procesu pozyskiwania, oceny, konfekcjonowania i przechowywania nasienia buhajów. Niezwykłym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się również pokaz ras buhajów utrzymywanych w łowickiej Stacji.

Uczniowie z niezwykłym zainteresowaniem słuchali informacji przekazywanych przez naszych kolegów i stwierdzili, że taka forma nauki sprzyja lepszemu przyswojeniu wiedzy.