Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wycena buhajów kwiecień 2020 - nowe buhaje w ofercie MCHiRZ Sp. z o.o.

Wycena buhajów w kwietniu 2020 przyniosła spore zmiany. Pomiędzy nią, a poprzednią wyceną publikowaną w grudniu 2019 roku, nastąpiła rewolucja w indeksach hodowlanych. Spadek wartości hodowlanych jest związany głównie ze zmianą bazy genetycznej, która w Polsce jest aktualizowana co 5 lat. W aktualnej ocenie wartości hodowlane były standaryzowane za pomocą średniej i odchylenia standardowego w nowych grupach bazowych. Dla cech produkcyjnych grupę bazową stanowią krowy urodzone w 2015 roku, natomiast dla cech funkcjonalnych i wszystkich indeksów i podindeksów bazą jest grupa buhajów urodzona w 2009-2011 roku.

Na podstawie analizy wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej biorących udział w polskich programach selekcji buhajów, przeprowadzonej przez pana dr T. Krychowskiego i panią A. Nowosielską (czasopismo PFHBiPM „Hodowla i Chów Bydła” nr 6) wynika iż, średnia wartość hodowlana buhajów ocenionych konwencjonalnie jest na podobnym poziomie we wszystkich czterech spółkach (MCB Krasne, SHiUZ Bydgoszcz, WCHiRZ Poznań, MCHiRZ Łowicz). Średnia wartość hodowlana wszystkich buhajów wycenionych genomowo będących własnością MCHiRZ jest na podobnym poziomie jak w WCHiRZ (128 jednostek PF), natomiast buhaje łowickie mają nieco wyższy Indeks Ekonomiczny.

Tabela zamieszczona poniżej – analiza top 100 buhajów według właściciela

SPÓŁKA

LICZBA BUHAJÓW W TOP 100

W TYM URODZONE W POLSCE (%)

ŚREDNIA WRTOŚĆ  INDEKSU

PF

WCHiRZ Poznań

43

28

136

MCHiRZ Łowicz

15

47

137

SHiUZ Bydgoszcz

29

34

136

MCB Krasne

1

0

138

INNI

12

 

138

 

Nowe buhaje w ofercie MCHiRZ

 

Buhaje wycenione genomowo

  1. SKELTON ET – gPF 143, RZG 159, IE 2346; niemiecki buhaj, syn STARELLO

Buhaj przekazuje swoim córkom wysoką produkcję mleka, o wysokiej zawartości tłuszczu i białka. Jego córki będą miały poprawnie zbudowane, zdrowe wymiona. Buhaj poprawia budowę nóg i racic. Oprócz tego potomstwo będzie charakteryzowało się wysoką płodnością i długim okresem użytkowania. Córki będą mogły być z powodzeniem przeznaczone na roboty udojowe. Skelton ET został wytypowany na ojca buhajów zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

  1. KZ KERAV ET – gPF 141, IE 1841; buhaj pochodzący z OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim, syn niemieckiego buhaja KEITH

Buhaj o bardzo wysokim indeksie produkcyjnym – 150,6 kg, na który składa się bardzo wysoka produkcja mleka jak i wspaniały jego skład. Potomstwo, dzięki poprawnie zbudowanym nogom i zdrowym racicom będzie charakteryzowało się wspaniałą lokomocją. Córki odziedziczą po buhaju wysoką płodność i długowieczność.

  1. GARICO ET – gPF 139, RZG 159, IE 2248; buhaj pochodzący z niemieckiej hodowli, syn buhaja GARIDO

Buhaja charakteryzuje bardzo wysoka produkcja mleka potwierdzona w wycenie polskiej jak i niemieckiej. Zainteresować też może przekazywanie pożądanej obecnie betakazeiny A2A2. Poprawnie zbudowane zdrowe wymiona, z idealną długością i rozmieszczeniem strzyków. Buhaj poprawia budowę nóg i racic. Córki doskonale nadają się do doju robotami udojowymi. Dzięki łatwym porodom, nasienie buhaja może być stosowane na jałówki. Garico został wytypowany do kojarzeń z matkami buhajów zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

  1. ALVAREZ ET – gPF 137, TPI 2663, IE 2004; buhaj pochodzący z amerykańskiej hodowli, którego ojcem jest SYRACUSE

Córki buhaja będą charakteryzowały się wysoką wydajnością i dobrą jakością mleka. Płodne córki o wysokiej długości użytkowania będą mogły być używane do doju robotem udojowym za sprawą idealnych parametrów budowy i zawieszenia wymienia.

Buhaje wycenione na córkach

  1. SPEED UP ET - PF 139, TPI 2526, RZG 151, IE 2478; buhaj pochodzący z amerykańskiej hodowli, którego ojcem jest SUPERSHOT

Długowieczne córki buhaja będą dawały dużo mleka o niskiej zawartości komórek somatycznych. Ponad przeciętna płodność córek buhaja – 123.

  1. KING ROYAL ET - PF 135, TPI 2658; buhaj pochodzący z amerykańskiej hodowli, którego ojcem jest KINGBOY

Buhaj poprawiający skład mleka, a zwłaszcza zawartość tłuszczu w mleku, oprócz tego przekazuje bardzo pożądaną teraz  betakazeinę A2A2. Córki oprócz długowieczności, po buhaju odziedziczą również wspaniały pokrój, płodność oraz poprawnie zbudowane wymię. Buhaj znacząco poprawia lokomocję u swego potomstwa.

  1. GREENWAY ET - PF 133, TPI 2472; buhaj pochodzący z amerykańskiej hodowli, którego ojcem jest MOGUL

Córki po buhaju odziedziczą wysoką produkcję mleka (pożądana betakazeina A2A2), płodność i długowieczność. Będą się cieszyły bardzo dobrą lokomocją, ważną zwłaszcza w oborach wolnostanowiskowych. Nasienie buhaja może być używane do kojarzenia z jałówkami.