Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

XXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Targami Rolnymi w Sercu Polski - relacja

Za nami kolejna XXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Targami Rolnymi w Sercu Polski, zorganizowanymi na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w której uczestniczyło również Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. Z o.o. w Łowiczu.

Na tegoroczną wystawę do Bratoszewic odbywającą się w dniach 17-18 czerwca 2023r. przybyła duża grupa wystawców oraz tłumy zwiedzających. W tegorocznej wystawie mogliśmy podziwiać najpiękniejsze zwierzęta hodowlane w poszczególnych kategoriach bydła, owiec i królików. Przybyli goście mogli również zobaczyć drób, alpaki, prezentację Polskich Koni Zimnokrwistych odmiany Sztumskiej oraz pokaz skoków konnych. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszego grona zwiedzających, w tym Konkursu Młodego Hodowcy, który zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci prezentujące cielęta otrzymały od Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

 

Dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej przyznano:

SUPERCZEMIONY

- za krowę Nellje 18 (po Cyrano) tytuł Superczempiona otrzymał OHZ Dębołęka

- za jałówkę Baśka 59 (po KR Frazer) tytuł Superczemiona otrzymał Tomasz Kocięba

 

CZEMPIONY w poszczególnych kategoriach:

 1. Pierwiastki młodsze –   Mira 86 – OHZ Dębołęka
 2. Pierwiastki starsze –     Cyranka 160 – OHZ Dębołęka
 3. Krowy w II laktacji –      Strzałka 78 – OHZ Dębołęka
 4. Krowy w III laktacji –     Nellje 18 – OHZ Dębołęka
 5. Krowy w IV laktacji –    Alma 1 – Tomasz Kocięba
 6. Jałówki Grupa I –           Alma 119 – Radosław Wolski
 7. Jałówki Grupa II –          Fryga 68 – Radosław Wolski
 8. Jałówki Grupa III –         Tkanina 12 – Radosław Wolski
 9. Jałówki Grupa IV –         Alma 36 – Tomasz Kocięba
 10. Jałówki Grupa V –          Kaja – Daniel Matusiak
 11. Jałówki Grupa VI –         Anita 57 – Tomasz Kocięba
 12. Jałówki Grupa VII –        Baśka 59 – Tomasz Kocięba
 13. Jałówki Grupa VIII –      Fatma 3 – Tomasz Kocięba

Gratulacje dla wszystkich hodowców wystawiających swoje sztuki a w szczególności dla wyróżnionych.

Właścicieli, których zwierzęta otrzymały Superczempiony, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowicz nagrodziło Voucherem na nasienie.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za tak liczne odwiedzanie naszego stoiska.

Zespół MCHIRZ Sp. Z o.o.