Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Z Mazowieckim Centrum … poszerzali swoją wiedzę.

Dnia 25 października 2019 r. do Centrum Pozyskiwania Nasienia Buhajów MCHiRZ Sp. z o.o. przybyli lek. wet. o specjalizacji Rozród Zwierząt z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z Olsztyna. Opiekę dydaktyczną sprawował Profesor dr hab. Sławomir Zduńczyk.

Przyszli specjaliści zapoznali się z procesem technologicznym pozyskiwania nasienia buhajów. Mogli zaobserwować wszystkie etapy: od momentu pobrania nasienia od buhaja, przez ocenę makro- mikroskopową, rozrzedzanie, konfekcjonowanie aż do mrożenia. Bazując na dotychczas zdobytej wiedzy na uczelni i w naszym Centrum mogli dokonać oceny nasienia mrożonego buhajów, pochodzącego z produkcji z dnia poprzedniego. Zgodnie stwierdzili, że nasienie produkowane w naszej Spółce spełnia wysokie standardy co również potwierdzają lekarze na co dzień zajmujący się inseminacją krów.

Szczególnym zainteresowaniem gości cieszył się pokaz  topowych buhajów MCHiRZ Sp. z o.o. , których nasienie dostępne jest w szerokiej ofercie firmy. Podczas niego omawiany był program oceny wartości hodowlanej buhajów. Lekarze dokładnie zapoznali się z informacjami znajdującymi się w katalogach oraz z zasadami wyboru i zakupu buhajów do Spółki.

Mamy nadzieję, że te zajęcia przyczynią się do zacieśnienia współpracy, a zdobyta wiedza fachowa pomoże specjalistom być bardziej konkurencyjnymi na rynku.

Zespół MCHiRZ