Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Szkolenie dla Hodowców- Tumidaj 05.03.2020 r.

Profilaktyka w hodowli bydła w celu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Takie było hasło przewodnie spotkania w dniu 5 marca w miejscowości Tumidaj zorganizowanego przez Łódzki Związek Hodowców Bydła i Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
Wykład prowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii Tomasz Czeszczyszyn.

STOSOWANE W MEDYCYNIE ANTYBIOTYKI TO TE SAME LEKI, KTÓRYCH UŻYWA SIĘ W WETERYNARII PRZY LECZENIU ZWIERZĄT !  

Było to hasło które miało najskuteczniej przebić się do świadomości hodowców. Ukazuje ono jak dużym problemem staję się antybiotykoodporność, ponieważ poprzez nierozsądne gospodarowanie antybiotykami w naszych stadach możemy wytworzyć mikroby, które będą śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi z uwagi na fakt, że nie będziemy mieli skutecznej metody zwalczania tych drobnoustrojów. 

To było pierwsze spotkanie z cyklu szkoleniowego dla członków ŁZHB. Wydarzenie zgromadziło głównie hodowców z powiatu sieradzkiego ale także z rejonów przyległych. Wyrażamy nadzieję, że był to duży krok w kierunku podniesienia świadomości nie tylko w zakresie praktyki hodowlanej ale także w zakresie nadchodzących zmian w prawodawstwie.
 

Wybrane zagadnienia:
Jak ograniczyć stosowanie antybiotyków w hodowli bydła mlecznego?   
1. Nie używaj antybiotyków niepotrzebnie
2. Ogranicz potrzebę stosowania i zapobiegaj rozprzestrzenianiu się chorób
3. Zoptymalizuj zużycie antybiotyków
4. Monitoruj zużycie leków i oporność antybiotykową
5. Stosuj metodę 5:2.
Pięć zasad, by powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenów zakaźnych
Dwie zasady, by powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenów środowiskowych

Profilaktyka w produkcji cieląt
1. Profilaktyka chorób cieląt już od wycielenia
2. Siara dobrej jakości, podana w odpowiednim czasie i ilości
3. Patogeny
4. Profilaktyka IBR i BVD
5. Szczepienie zwierząt – kiedy?
6. Jak ochronić cielęta przed chorobami układu oddechowego?

Profilaktyka podsumowanie
1. Dobrostan
2. Właściwe żywienie
3. Szczepienia
4. Odrobaczanie
5. Badania kontrolne, a w razie potrzeby metafilaktyka
6. Leczenie jako wyjątek a nie norma.

Nowe przepisy mające na celu zakończenie nadużywanie antybiotyków w rolnictwie zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. Ich celem jest:
1. Określenie zasad sprzedaży, wytwarzania, przywozu, wywozu, dostarczania, dystrybucji, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych (WPL)
2. Modernizacja prawodawstwa
3. Zachęcanie do innowacji w zakresie dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych
4. Wzmocnienie kampanii UE przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Rozporządzenie ma zastosowanie od 28 stycznia 2022 roku.

            Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przedstawiciela MCHiRZ w Łowiczu J. Witkowskiego szerokiej stawki buhajów z wyszczególnieniem ich najbardziej korzystnych cech. Równie istotnym aspektem poruszanym podczas wystąpienia było wytłumaczenie technologi  SexedULTRA 4M której największą zaletą poza bardzo wysoką szansą otrzymania córki ( dochodząca do 95%) jest fakt, że skuteczność tego nasienia podczas zabiegu inseminacji jest porównywalna do użycia nasienia konwencjonalnego( 4 mln plemników w słomce).

 

Następnie uczestnicy udali się do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Dębołęce( z którego to pochodzi nasza topowa oferta polskich buhajów) gdzie mogliśmy zaobserwować profilaktykę w wymiarze praktycznym. Prezes Lech Przybylski opowiedział zgromadzonym o inwestycyjnym aspekcie wybudowanego obiektu oraz o zadaniu ośrodka w celu propagowania innowacji i dobrych praktyk hodowlanych. W szczegóły prawidłowego odchowu młodzieży  uczestników szkolenia wprowadził Dariusz Piątek – Główny Hodowca. Wyjaśnił również, że prawidłowo odchowana młodzież jest kluczowym aspektem w produkcji mleka.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia z MCHiRZ


W tekście wykorzystano materiały z wykładu Tomasza Czeszczyszyna (PLW)