Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knurów: 58
SUL Kocierzowy
ilość knurów: 64
SUL Zielkowice
ilość knurów: 60

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knurów: 16
PBZ
ilość knurów: 65
Pietrain
ilość knurów: 4
Duroc
ilość knurów: 13
Duroc x Pietrain
ilość knurów: 25
PIC 410
ilość knurów: 5
Hypor Linia S
ilość knurów:
Neckar
ilość knurów: 5
Rasa Puławska
ilość knurów: 2
Pietrain x Duroc
ilość knurów: 12
Hampshire x Pietrain
ilość knurów: 2
Duroc x Hampshire
ilość knurów:
Hampshire x Duroc
ilość knurów:
Maxter H -16
ilość knurów: 5
Hypor Linia G
ilość knurów:
PIC 337
ilość knurów: 7
P-76
ilość knurów: 3
Talent Topigs Norsvin
ilość knurów: 4
PIC - 408
ilość knurów: 4
TEMPO
ilość knurów: 2
P 90
ilość knurów: 5
P 81
ilość knurów: 2
PIC 800 RUDY
ilość knurów: 2