Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knrów: 31
PBZ
ilość knrów: 101
Pietrain
ilość knrów: 4
Duroc
ilość knrów: 11
Duroc x Pietrain
ilość knrów: 34
PIC 410
ilość knrów: 11
Hypor Linia S
ilość knrów: 6
Neckar
ilość knrów: 7
Rasa Puławska
ilość knrów: 2
Pietrain x Duroc
ilość knrów: 16
Hampshire x Pietrain
ilość knrów: 4
Duroc x Hampshire
ilość knrów:
Hampshire x Duroc
ilość knrów:
Maxter H -16
ilość knrów: 1
Hypor Linia G
ilość knrów: 1
PIC 337
ilość knrów: 7
P-76
ilość knrów: 7
Talent Topigs Norsvin
ilość knrów: 2
PIC - 408
ilość knrów:

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knrów: 56
SUL Kocierzowy
ilość knrów: 83
SUL Teodorów
ilość knrów: 47
SUL Zielkowice
ilość knrów: 58