Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knrów: 25
PBZ
ilość knrów: 83
Pietrain
ilość knrów: 3
Duroc
ilość knrów: 7
Duroc x Pietrain
ilość knrów: 22
PIC 410
ilość knrów: 6
Hypor Linia S
ilość knrów: 2
Neckar
ilość knrów: 9
Rasa Puławska
ilość knrów: 2
Pietrain x Duroc
ilość knrów: 13
Hampshire x Pietrain
ilość knrów: 3
Duroc x Hampshire
ilość knrów:
Hampshire x Duroc
ilość knrów:
Maxter H -16
ilość knrów: 8
Hypor Linia G
ilość knrów:
PIC 337
ilość knrów: 5
P-76
ilość knrów: 7
Talent Topigs Norsvin
ilość knrów: 5
PIC - 408
ilość knrów: 4
TEMPO
ilość knrów: 3

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knrów: 62
SUL Kocierzowy
ilość knrów: 85
SUL Zielkowice
ilość knrów: 59