Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knrów: 33
PBZ
ilość knrów: 97
Pietrain
ilość knrów: 5
Duroc
ilość knrów: 10
Duroc x Pietrain
ilość knrów: 31
PIC 410
ilość knrów: 8
Hypor Linia S
ilość knrów: 5
Neckar
ilość knrów: 6
Rasa Puławska
ilość knrów: 1
Pietrain x Duroc
ilość knrów: 15
Hampshire x Pietrain
ilość knrów: 5
Duroc x Hampshire
ilość knrów:
Hampshire x Duroc
ilość knrów:
Maxter H -16
ilość knrów: 3
Hypor Linia G
ilość knrów: 1
PIC 337
ilość knrów: 10
P-76
ilość knrów: 8
Talent Topigs Norsvin
ilość knrów: 4
PIC - 408
ilość knrów: 2

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knrów: 63
SUL Kocierzowy
ilość knrów: 85
SUL Teodorów
ilość knrów: 35
SUL Zielkowice
ilość knrów: 60