Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knrów: 29
PBZ
ilość knrów: 95
Pietrain
ilość knrów: 5
Duroc
ilość knrów: 8
Duroc x Pietrain
ilość knrów: 38
PIC 410
ilość knrów: 11
Hypor Linia S
ilość knrów: 6
Neckar
ilość knrów: 7
Rasa Puławska
ilość knrów: 1
Pietrain x Duroc
ilość knrów: 10
Hampshire x Pietrain
ilość knrów: 4
Duroc x Hampshire
ilość knrów:
Hampshire x Duroc
ilość knrów:
Maxter F-16
ilość knrów: 1
Hypor Linia G
ilość knrów: 1
PIC 337
ilość knrów: 2
P-76
ilość knrów: 7

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knrów: 50
SUL Kocierzowy
ilość knrów: 85
SUL Teodorów
ilość knrów: 41
SUL Zielkowice
ilość knrów: 48