Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Knury

oddział MCHIRZ:
WBP
ilość knrów: 26
PBZ
ilość knrów: 90
Pietrain
ilość knrów: 4
Duroc
ilość knrów: 12
Duroc x Pietrain
ilość knrów: 26
PIC 410
ilość knrów: 7
Hypor Linia S
ilość knrów: 3
Neckar
ilość knrów: 8
Rasa Puławska
ilość knrów: 1
Pietrain x Duroc
ilość knrów: 14
Hampshire x Pietrain
ilość knrów: 4
Duroc x Hampshire
ilość knrów:
Hampshire x Duroc
ilość knrów:
Maxter H -16
ilość knrów: 8
Hypor Linia G
ilość knrów:
PIC 337
ilość knrów: 9
P-76
ilość knrów: 8
Talent Topigs Norsvin
ilość knrów: 5
PIC - 408
ilość knrów: 4
TEMPO
ilość knrów: 1

Wybierz SUL

SUL Ciechanów
ilość knrów: 60
SUL Kocierzowy
ilość knrów: 85
SUL Teodorów
ilość knrów: 28
SUL Zielkowice
ilość knrów: 56