Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49

tel.: (46) 830 06 70, (46) 830 06 71
tel.: (46) 837 07 49, (46) 837 02 37

REGION ŁÓDZKI

 

Zakład w Łowiczu - LABORATORIUM BYDŁA

ul. Bolimowska 60
99-400 Łowicz

tel. (46) 837 39 04

lab@mchirz.pl

 

Zakład w Łowiczu - PUNKT DYSTRYBUCJI NASIENIA KNURÓW

ul. Topolowa 49

99-400 Łowicz

tel. +48 46 837 80 59

600 298 211

Agnieszka.Polak@mchirz.pl

Informujemy, że od dnia 15.06.2023r. sprzedaż nasienia knura - od poniedziałku do piątku - będzie prowadzona tylko w Punkcie Dystrybucji NAsienia Knura w Łowiczu przy ulicy Topolowej 49, w godz. 6:30 - 14:30.

W weekendy i święta Punkt Dysrtybucji Nasienia Knura jest nieczynny - sprzedaż nasienia knura odbywać się będzie w portierni przy LAboratorium Bydła mieszczacym się w Łowiczu przy ulicy Bolimowskiej 60, w godz. 10:00 - 13:00.

Brzeście 115, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 357 38 21
tel. (41) 357 24 25

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Gostkowska 94, 06-400 Ciechanów

tel.: +48 600 833 188

Zamawianie nasienia:

Nasienie buhaja +48 668 468 964
Nasienie knura +48 600 833 182

REGION MAZOWSZE ZACHÓD

 

 

ul. Płocka 77, 09-200 Sierpc,
woj. mazowieckie

tel. (24) 275 26 09

REGION MAZOWSZE ZACHÓD

ul. Dąbrowska 1, 49-120 Dąbrowa Opolska
sekretariat@mchirz.pl
tel. 46 837 07 49

REGION DOLNOŚLĄSKI

 

 

Zameczek-Kolonia ul. Spacerowa 31
26-650 Przytyk

tel. (48) 618 00 94,
(48) 618 06 35

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Siedlecka 85, 08-110 Żelków Kolonia

tel. (25) 643 52 96

REGION MAZOWSZE WSCHÓD

ul. Gostkowska 94, 06-400 Ciechanów,
woj. mazowieckie

Zamawianie nasienia knura:
tel. kom. 600 833 182

REGION MAZOWSZE ZACHÓD

Kocierzowy 1, 97-545 Gomunice,
województwo łódzkie

tel. (44) 684 39 67

REGION ŁÓDZKI

Kocierzowy 4, 97-545 Gomunice,
województwo łódzkie

tel.: (44) 684 39 66

REGION ŁÓDZKI

Brzeście 115, 28-400 Pińczów,
woj. świętokrzyskie