Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49

tel.: (46) 830 06 70
tel/fax.: (46) 830 06 72


REGION ŁÓDZKI

 

Zakład w Łowiczu - LABORATORIUM BYDŁA

ul. Bolimowska 60
99-400 Łowicz

tel. (46) 837 39 04

Brzeście 115, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 357 38 21, (41) 357 24 25
fax (41) 357 38 22

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Gostkowska 94, 06-400 Ciechanów

tel.: (23) 672 33 04,
fax: (23) 672 31 34

REGION MAZOWSZE ZACHÓD

ul. Płocka 77, 09-200 Sierpc,
woj. mazowieckie

tel. (24) 275 26 09
fax (24) 275 26 82

REGION MAZOWSZE ZACHÓD

ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław

tel. (71) 362 89 50

REGION DOLNOŚLĄSKI

ul. Zameczek 7, 26-650 Przytyk

tel. (48) 618 00 94,
(48) 618 06 35

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Siedlecka 85, 08-110 Żelków Kolonia

tel. (25) 643 52 96,
fax (25) 643 57 91

REGION MAZOWSZE WSCHÓD

ul. Gostkowska 94, 06-400 Ciechanów,
woj. mazowieckie

tel. (23) 672 33 04

REGION MAZOWSZE ZACHÓD

Kocierzowy 1, 97-545 Gomunice,
województwo łódzkie

tel. (44) 684 39 67

REGION ŁÓDZKI

Zielkowice 42 a, 99-400 Łowicz

tel.: (46) 837 80 59

REGION ŁÓDZKI

Kocierzowy 4, 97-545 Gomunice,
województwo łódzkie

tel.: (44) 684 39 66

REGION ŁÓDZKI

Brzeście 115, 28-400 Pińczów,
woj. świętokrzyskie

Kontakt:
Edyta Włodarczyk
email: pasieka.brzescie@mchirz.pl
tel: 600 298 220