Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.

Zakład Brzeście

 

zaprasza do udziału w :

 

KURSIE INSEMINACYJNYM

 

Zakład w Brześciu informuje, że planuje zorganizować kurs inseminacyjny z zakresu unasieniania bydła i trzody chlewnej w następującym terminie : 11.04. - 15.04.2016r.

 

Odpłatność za kurs - 1 500 zl.

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o pisemne zgłaszanie kandydatów drogą mailową na adres : brzescie@mchirz.pl

 

Szczegółowych informacji udziela Państwu nasi pracownicy pod podanymi niżej nr telefonów :

Marian Zwolski   600 057 076

Sekretariat  41 357 38 21

 

 

ZAPRASZAMY !