Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.

 

zaprasza do udziału w :

 

KURSIE INSEMINACYJNYM

 

Rozpoczęcie kursu 04.03.2019r. godz. 10.00 w siedzibie MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu
ul. Topolowa 49.
 
 

Szczegółowych informacji udzielimy Państwu pod podanymi niżej nr telefonu :

Telefon kontaktowy 517 330 349

ZAPRASZAMY !