Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

 

2018-03-19

Wyniki wybrorów przestawiciela rolników i pracowników do Rady Nadzorczej Spółki.

Główna Komisja Wyborcza informuje, że wybór przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Spółki nie odbył się z powodu braku zgłoszonej kandydatury.

Przedstawicielem pracowników został wybrany pan Andrzej Gawryszczak.

 

Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej

Krzysztof Gałusa

 

2018-02-19

Wybory przedstawiciela pracowników do RN MCHIRZ Sp. z o.o. - ogłoszenie

2018-02-19

Wybory przedstawiciela rolników do RN MCHiRZ Sp. z o.o. - ogłoszenie