Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oferta MCHiRZ

Wydarzenia MCHiRZ

2017-01-12
Informujemy, że w dniach 13-17 luty 2017r. w Zakładzie w Brześciu planowane jest przeprowadzenie kursu inseminacyjnego .

Publikacje

2016-09-12
Gen kappa-kazeiny w populacjach bydła holsztyńsko-fryzyjskiego występuje w postaci trzech alleli: A, B i E. Allele te warunkują zmiany sekwencji (...)
2016-08-08
Bezrożność i rogatość jest jednym z kryteriów podziałowych bydła. Rogi to możdżenie wyrastające z kości czołowych, okryte puszką rogową i (...)
2016-05-25
Chów bydła to długoletnia praca hodowlana, którą kontynuują bardzo często kolejne pokolenia rolników w danym gospodarstwie. Rozród bydła musi być (...)