Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oferta MCHiRZ

Wydarzenia MCHiRZ

2018-04-11
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego (...)

Publikacje

2017-11-14
Komórki somatyczne są powszechnie znanym i stosowanym miernikiem jakości mleka. W mleku pochodzącym od zdrowych krów ich zawartość nie powinna (...)
2017-06-06
Rasa uckermärker pochodzi z rejonu Uckermärk w północno-wschodnich Niemczech, powstała na początku lat 70-tych w wyniku krzyżowania krów rasy simentaler mięsny z (...)
2016-09-12
Gen kappa-kazeiny w populacjach bydła holsztyńsko-fryzyjskiego występuje w postaci trzech alleli: A, B i E. Allele te warunkują zmiany sekwencji (...)