Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oferta MCHiRZ

Wydarzenia MCHiRZ

2018-10-05
Drogi Hodowco, jesteś członkiem ŁZHB lub prowadzisz hodowlę bydła na terenie województwa łódzkiego?

Publikacje

2018-10-05
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z 2017 r. definiuje wartość użytkową jako wymierną cechę lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego (...)
2018-10-05
Zakup nasienia jest jedną z kluczowych decyzji przed jaką stają hodowcy bydła mlecznego. W Polsce nasienie młodych buhajów ocenionych na (...)
2018-10-05
Światowa populacja bydła liczy ponad 1,2 mld sztuk, z czego ponad 225 milionów stanowi bydło mleczne. Choć od lat poczyniono (...)