Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Publikacje

25/02/2019
Krzyżowanie towarowe, które pojawia się w tytule niniejszej publikacji jest prostym zabiegiem hodowlanym pozwalającym bardzo szybko i efektywnie zwiększyć ilość (...)
20/02/2019
Gwarancją uzyskania sukcesu w pracy z pszczołami jest umiejętność dostosowania odpowiedniej rasy i linii pszczół do warunków klimatycznych i pożytkowych, (...)
14/01/2019
Hodowla to skomplikowany, długotrwały proces składający się z etapów takich jak określenie kierunku prowadzonej pracy, selekcji odpowiadających tym kierunkom zwierząt (...)
04/01/2019
Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych ze sobą osobników. Efektem takich działań jest zwiększone występowanie (...)
06/12/2018
Celem hodowli jest doskonalenie kolejnych pokoleń zwierząt. Zgodnie z tymi założeniami każda kolejna generacja pod względem wartości hodowlanej i użytkowej (...)
12/11/2018
Płodność krów jest obecnie jednym z najważniejszych tematów dyskusji toczących się wśród hodowców, lekarzy weterynarii i naukowców. Długotrwała jednostronna selekcja (...)
05/10/2018
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z 2017 r. definiuje wartość użytkową jako wymierną cechę lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego (...)
05/10/2018
Zakup nasienia jest jedną z kluczowych decyzji przed jaką stają hodowcy bydła mlecznego. W Polsce nasienie młodych buhajów ocenionych na (...)
05/10/2018
Światowa populacja bydła liczy ponad 1,2 mld sztuk, z czego ponad 225 milionów stanowi bydło mleczne. Choć od lat poczyniono (...)
05/10/2018
Obserwowany w ostatnim półwieczu rozwój biotechnologicznych metod wsparcia rozrodu bydła jest jednym z najlepszych przykładów transferu technologii zakończonego sukcesem zarówno (...)
15/05/2018
Prawidłowy przebieg rozrodu stanowi ważny element każdej produkcji zwierzęcej. Dotyczy to również chowu i hodowli trzody chlewnej. Podkreślić należy jednak, (...)
15/05/2018
Dotychczasowa metoda genetycznego doskonalenia zwierząt gospodarskich w oparciu o rodowody i ocenę wydajności zwierząt, stosowana powszechnie w drugiej połowie XX (...)
< 1 2 3 >