Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Publikacje

15/05/2018
Prawidłowy przebieg rozrodu stanowi ważny element każdej produkcji zwierzęcej. Dotyczy to również chowu i hodowli trzody chlewnej. Podkreślić należy jednak, (...)
15/05/2018
Dotychczasowa metoda genetycznego doskonalenia zwierząt gospodarskich w oparciu o rodowody i ocenę wydajności zwierząt, stosowana powszechnie w drugiej połowie XX (...)
15/05/2018
Udomowienie bydła miało miejsce na Bliskim Wschodzie około 8500-9000 lat p.n.e.. Stamtąd przywędrowało ono na obszar Afryki i Europy. Najwcześniejsze (...)
15/05/2018
Ogólne zasady działań profilaktycznych w odniesieniu do zapaleń wymienia obejmujące leczenie i rejestrowanie przypadków klinicznych, dezynfekcję strzyków po doju, terapię (...)
15/05/2018
Mleko w diecie człowieka obecne jest od tysięcy lat. Wynika to z faktu, że wydzielina gruczołu mlekowego zdrowych, prawidłowo żywionych i (...)
14/11/2017
Komórki somatyczne są powszechnie znanym i stosowanym miernikiem jakości mleka. W mleku pochodzącym od zdrowych krów ich zawartość nie powinna (...)
06/06/2017
Rasa uckermärker pochodzi z rejonu Uckermärk w północno-wschodnich Niemczech, powstała na początku lat 70-tych w wyniku krzyżowania krów rasy simentaler mięsny z (...)
12/09/2016
Gen kappa-kazeiny w populacjach bydła holsztyńsko-fryzyjskiego występuje w postaci trzech alleli: A, B i E. Allele te warunkują zmiany sekwencji (...)
08/08/2016
Bezrożność i rogatość jest jednym z kryteriów podziałowych bydła. Rogi to możdżenie wyrastające z kości czołowych, okryte puszką rogową i (...)
25/05/2016
Chów bydła to długoletnia praca hodowlana, którą kontynuują bardzo często kolejne pokolenia rolników w danym gospodarstwie. Rozród bydła musi być (...)
24/05/2016
Dobór knura, a raczej jego nasienia do rozrodu, nie jest rzeczą prostą. Nieodpowiednia decyzja rzutuje na produkcyjność, liczebność miotu, jego (...)
20/01/2016
W czasie częstych podróży po kraju obserwuję od lat niezmienny widok bydła, które jest pędzone na pastwisko i porusza się (...)
< 1 2 >