Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Publikacje

14/11/2017
Komórki somatyczne są powszechnie znanym i stosowanym miernikiem jakości mleka. W mleku pochodzącym od zdrowych krów ich zawartość nie powinna (...)
06/06/2017
Rasa uckermärker pochodzi z rejonu Uckermärk w północno-wschodnich Niemczech, powstała na początku lat 70-tych w wyniku krzyżowania krów rasy simentaler mięsny z (...)
12/09/2016
Gen kappa-kazeiny w populacjach bydła holsztyńsko-fryzyjskiego występuje w postaci trzech alleli: A, B i E. Allele te warunkują zmiany sekwencji (...)
08/08/2016
Bezrożność i rogatość jest jednym z kryteriów podziałowych bydła. Rogi to możdżenie wyrastające z kości czołowych, okryte puszką rogową i (...)
25/05/2016
Chów bydła to długoletnia praca hodowlana, którą kontynuują bardzo często kolejne pokolenia rolników w danym gospodarstwie. Rozród bydła musi być (...)
24/05/2016
Dobór knura, a raczej jego nasienia do rozrodu, nie jest rzeczą prostą. Nieodpowiednia decyzja rzutuje na produkcyjność, liczebność miotu, jego (...)
20/01/2016
W czasie częstych podróży po kraju obserwuję od lat niezmienny widok bydła, które jest pędzone na pastwisko i porusza się (...)
10/12/2015
Są to niewielkie części DNA informujące o tym, jakie określone cechy posiada zwierzę. Markery leżące w pobliżu określonych genów dziedziczą (...)
15/10/2015
OHZ w Dębołęka to jeden z najbardziej prężnych ośrodków hodowli zarodowej w Polsce. Współpraca MCHiRZ sp. z o.o. w (...)
12/10/2015
Pod takim tytułem dn. 09.10.2015r. w Łomży odbyła się VI międzynarodowa konferencja bujatryczna, w której uczestniczyli lekarze z zespołu embriotransferu (...)
16/09/2015
MCHIRZ jest firmą innowacyjną, wyróżniającą się w kraju, która stawia na jakość i postęp.
08/06/2015
Embriotransfer ( ET ) – embrio – zarodek; – przeniesienie czyli przeniesienie - przeszczepienie zarodka. Zabieg biotechniczny stosuje się (...)