Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Brześciu

Zakład w Brześciu

Brzeście 115, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 357 38 21
tel. (41) 357 24 25REGION ŚWIĘTOKRZYSKIPracownicy oddziału

Dyrekcja

Aneta Okopień
Aneta Okopień
Dyrektor Regionu Świętokrzyskiego
600 833 189

Dział Sprzedaży

Marian Zwolski
Marian Zwolski
Koordynator Sprzedaży - Region ŚWIĘTOKRZYSKI
600 057 076
Krzysztof Malinowski
Krzysztof Malinowski
Kierownik Regionalny Sprzedaży - doradca hodowlany
606 833 065