Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Brześciu

Zakład w Brześciu

Brzeście 115, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie

tel. (41) 357 38 21, (41) 357 24 25
fax (41) 357 38 22
Pracownicy oddziału

Aneta Okopień
Aneta Okopień
p.o. kierownika Zakładu z Brześciu, Specjalista ds. hodowli
600 833 189

Dział Sprzedaży

Marian Zwolski
Marian Zwolski
Koordynator Sprzedaży - Region ŚWIĘTOKRZYSKI
600 057 076
Krystyna Grad
Krystyna Grad
Kierownik Regionalny Sprzedaży - doradca hodowlany
606 833 065
Radosław Gawłowski
Radosław Gawłowski
Kierownik Regionalny Sprzedaży - doradca hodowlany
600 057 071
Szymon Kaniszewski
Szymon Kaniszewski
Kierownik Regionalny Sprzedaży - doradca hodowlany
600 334 672