Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Zameczku

Zakład w Zameczku

ul. Zameczek 7, 26-650 Przytyk

tel. (48) 618 00 94,
(48) 618 06 35
Pracownicy oddziału

Iwona Majkusiak
Iwona Majkusiak
administracja
608 287 446

Dział Sprzedaży

Anna Prokop
Anna Prokop
Kierownik Regionalny ds. sprzedaży - doradca hodowlany
600 298 209
Jan Witkowski
Jan Witkowski
Kierownik Regionalny ds. sprzedaży - doradca hodowlany
608 287 651