Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oświadczenia Udziałowców za 2019 r.

Informuje, że zbliża się termin dostarczenia pisemnych oświadczeń Udziałowców o niedokonywaniu transakcji zbycia, obciążenia lub zestawienia nabytych udziałów za rok 2019.

Wzór Oświadczenia wraz z informacją dotyczącą zasad wysłania dostępny jest dla zainteresowanych w dziale Ogłoszenia>Udziałowcy.