Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SUL Teodorów

SUL Teodorów

Teodorów 86, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

tel.(25) 643 60 81
Pracownicy oddziału

Ewa Wyrębiak
Ewa Wyrębiak
Specjalista ds. trzody chlewnej
517 446 251