Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Gostkowie

Zakład w Gostkowie

Stary Gostków 3, 99-220 Wartkowice
woj. łódzkie

tel.: (43) 678-51-65
tel/fax.: (43) 678-57-63
Pracownicy oddziału

Dariusz Olczyk
Dariusz Olczyk
Kierownik Zakładu w Gostkowie
600 993 006
Piotr Kubiak
Piotr Kubiak
Specjalista ds. hodowli
600 394 213
Łukasz Zienkiewicz
Łukasz Zienkiewicz
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 298 214
Mariusz Lipski
Mariusz Lipski
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 298 215
Kazimierz Młynarczyk
Kazimierz Młynarczyk
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 833 185
Zygmunt Kluska
Zygmunt Kluska
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 833 184