Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Gostkowie

Zakład w Gostkowie

Stary Gostków 3, 99-220 Wartkowice
woj. łódzkie

tel.: (43) 678-51-65
tel/fax.: (43) 678-57-63
Pracownicy oddziału

Dyrekcja

Monika Miłosz
Monika Miłosz
p.o. Dyrektora Regionu Łódź Zachód
600 057 074
Dariusz Olczyk
Dariusz Olczyk
Kierownik Zakładu w Gostkowie
600 993 006

Dział HODOWLI

Piotr Kubiak
Piotr Kubiak
Specjalista ds. hodowli
600 394 213

Dział Sprzedaży

Jerzy Kaczmarek
Jerzy Kaczmarek
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 298 214
Wiesław Rzącki
Wiesław Rzącki
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 298 215
Kazimierz Młynarczyk
Kazimierz Młynarczyk
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 833 185
Zygmunt Kluska
Zygmunt Kluska
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 833 184