Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Zakład w Sierpcu

Zakład w Sierpcu

ul. Płocka 77, 09-200 Sierpc,
woj. mazowieckie

tel. (24) 275 26 09
fax (24) 275 26 82
Pracownicy oddziału

Karol Wierczuk
Karol Wierczuk
p.o. Kierownika Zakładu w Sierpcu
600 057 074

Dział Sprzedaży

Bogusław Marcinkowski
Bogusław Marcinkowski
Kierownik Regionalny Sprzedaży, doradca hodowlany
600 057 065
Sylwia Kajkowska
Sylwia Kajkowska
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
519 365 496
Alina Długokęcka
Alina Długokęcka
Kierownik Regionalny ds sprzedaży - doradca hodowlany
600 993 040