Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Simental - Program Polski

Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE PODINDEKSY CECHY FUNKCJONALNE WH DLA CECH POKROJU pobierz PDF
indeks prod. [kg]
SM0
Data wyceny Rodzaj wyceny PFSM
SM0
wyd. mleka [kg]
SM0
wyd. tłuszczu [kg]
SM0
% tłuszczu
SM0
wyd. białka [kg]
SM0
% białka
SM0
PI PRODUKCYJNY
SM0
PI POKROJU OGÓLNY
SM0
PI PŁODNOŚCI
SM0
KOMÓRKI SOMATYCZNE
SM0
DŁUGOWIECZNOŚĆ
SM0
PORODY NORMALNE I ŁATWE %
SM0
KALIBER
SM0
TYP
SM0
NOGI - RACICE
SM0
WYMIĘ
SM0
UMIĘŚNIENIE
SM0
OCENA OGÓLNA
SM0
DYZMA
PL 005251278383
-15.1 18-kwi TRADYC. 104 -59 -16.5 -0.24 0.7 0.12 94 118 99 95 104 97.14 98 98 100 101 95 98
WOŁOSATY
PL005180666046
55.9 18-kwi TRADYC. 107 583 17.1 -0.11 19.4 0 113 102 108 107 96 95.79 102 101 101 99 99 100