Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Simental - program polski

Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE PODINDEKSY CECHY FUNKCJONALNE WH DLA CECH POKROJU pobierz PDF
indeks prod. [kg]
SM0
Data wyceny Rodzaj wyceny PFSM
SM0
wyd. mleka [kg]
SM0
wyd. tłuszczu [kg]
SM0
% tłuszczu
SM0
wyd. białka [kg]
SM0
% białka
SM0
PI PRODUKCYJNY
SM0
PI POKROJU OGÓLNY
SM0
PI PŁODNOŚCI
SM0
KOMÓRKI SOMATYCZNE
SM0
DŁUGOWIECZNOŚĆ
SM0
PORODY NORMALNE I ŁATWE %
SM0
KALIBER
SM0
TYP
SM0
NOGI - RACICE
SM0
WYMIĘ
SM0
UMIĘŚNIENIE
SM0
OCENA OGÓLNA
SM0
DYZMA
PL005251278383
WOŁOSATY
PL005180666046
58.9 16-gru TRADYC. 108 622 18.1 -0.11 20.4 -0.01 116 101 111 108 99 95.3 101 100 101 99 98 100