Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2019-11-19

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Sierpcu przy ulicy Płockiej 77

 

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt  Sp. z o.o. w Łowiczu,     

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49

OGŁASZA, ŻE:

posiada na sprzedaż następujące nieruchomości:

1.       Działka nr 2340/1, o powierzchni 0,0064 ha,

          Działka nr 2340/2, o powierzchni 0,6488 ha,

          Działka nr 2339/3, o powierzchni 0,0190 ha,

          Działka nr 2339/4, o powierzchni 2,0540 ha,

          Działka nr 2338/2, o powierzchni 0,4650 ha.

Łączna powierzchnia działek wymienionych w punkcie 1 wynosi 3,1932 ha, z czego 0,0254 ha stanowią drogi, 2,3306 ha stanowią tereny zurbanizowane zabudowane i niezabudowane oraz 0,8372 ha stanowią grunty orne.

Wymienione w pkt. 1 działki są położone w miejscowości Sierpc przy ul. Płockiej 77, obręb Sierpc,powiat sierpecki, dla których Sąd Rejonowy w Sierpcu – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

PL1E/00004363/4,

PL1E/00022646/4,

Na działkach wymienionych w pkt 1 w części zurbanizowanej zlokalizowane są budynki: mieszkalno-socjalny,laboratoryjno-administracyjny, magazynowy, garażowy 7-stanowiskowy z warsztatem, garażowy 7-stanowiskowy, gospodarcze (obora, cielętnik), o łącznej powierzchni użytkowej2 570 m2. Część budynków wynajmowana jest podmiotom zewnętrznym.

*Wgląd w w/w księgę wieczystą jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. zachęca wszystkich zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości do kontaktu ze Spółką drogą mailową na adres zdzislaw.kasperowicz@mchirz.pl lub drogą telefoniczną (600 993 010 lub 46 837 07 49) celem przedstawienia Spółce oferowanej przez zainteresowanego ceny kupna w/w nieruchomości.

Ostateczna decyzja o zawarciu umowy sprzedaży będzie należała do Spółki**.

 

 

**Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Mazowieckiego Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt Sp. z o.o.