Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2019-11-19

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Sierpcu przy ulicy Białobłockiej

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu,     

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49

 

OGŁASZA, ŻE:

posiada na sprzedaż następujące nieruchomości:

  1. Działka nr 2313, o powierzchni 1,1245 ha, położona w miejscowości Sierpc przy ulicy Białobłockiej, obręb Sierpc, powiat sierpecki, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1E/00008618/5*. Działka  nr 2313 stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową   V i VI klasy.

*Wgląd w w/w księgę wieczystą jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. zachęca wszystkich zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości do kontaktu ze Spółką drogą mailową na adres zdzislaw.kasperowicz@mchirz.pl lub drogą telefoniczną (600 993 010 lub 46 837 07 49) celem przedstawienia Spółce oferowanej przez zainteresowanego ceny kupna w/w nieruchomości.

Ostateczna decyzja o zawarciu umowy sprzedaży będzie należała do Spółki**.

 

 

**Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Mazowieckiego Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt Sp. z o.o.