Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2020-01-09

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Gostkowie

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu,     

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49

OGŁASZA, ŻE:

posiada na sprzedaż następujące nieruchomości położone w Starym Gostkowie (obręb ewidencyjny 0008 Gostków), w gminie Wartkowice, w powiecie poddębickim, województwie łódzkim:

LP.

Numer działki

Powierzchnia /ha/

Sposób użytkowania

1.

30/2

0,1229

Grunt rolny niezabudowany

2.

30/3

0,1635

Grunt rolny niezabudowany

3.

30/5

0,1121

Grunt rolny niezabudowany

4.

30/6

0,1199

Grunt rolny niezabudowany

5.

30/7

0,0205

Grunt rolny niezabudowany

6.

59/1

5,43

Grunt rolny niezabudowany

7.

60

1,28

Las + grunt rolny

8.

20/1

1,53

Las

9.

104/1

2,93

Grunt rolny niezabudowany

10.

340/1

7,67

Grunt rolny niezabudowany

11.

343/1

0,94

Grunt rolny niezabudowany

12.

343/2

0,94

Grunt rolny niezabudowany

13.

343/4

3,76

Grunt rolny niezabudowany

14.

346

0,61

Grunt nieużytkowany, częściowo zadrzewiony

15.

349/5

0,2004

Ogródki działkowe

16.

351/1

12,87

Grunt rolny niezabudowany, TUZ

17.

368/7

6,0836

Grunt rolny niezabudowany, TUZ

18.

87/5

0,44

Grunt rolny , w części garaże

19.

349/8

2,684

Teren zakładu, obejmujący: budynek admin-laboratoryjny i budynki produkcyjno-gospodarcze: maneż, obory, stodołę,  magazyny, wiaty, garaże.

20.

349/2

0,0817

Działka zabudowana blokiem mieszkalnym, wielorodzinnym

21.

349/4

0,0346

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym

22.

349/7

0,0349

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym

 

Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 48,7581ha, dla których Sąd Rejonowy w Łasku , Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą nr SR2L/00020102/6 *.

Działki charakteryzują się dużym zróżnicowaniem sposobu użytkowania i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 

*Wgląd w w/w księgę wieczystą jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. zachęca wszystkich zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości do kontaktu ze Spółką drogą mailową na adres zdzislaw.kasperowicz@mchirz.pl lub drogą telefoniczną (600 993 010 lub 46 837 07 49) celem przedstawienia Spółce oferowanej przez zainteresowanego ceny kupna w/w nieruchomości.

Ostateczna decyzja o zawarciu umowy sprzedaży będzie należała do Spółki**.

 

**Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Mazowieckiego Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt Sp. z o.o.