Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2024-04-09

Ogłoszenie o przetargu - Brzeście, Włochy

na dzierżawę gruntów rolnych Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w miejscowościach:

Brzeście, Włochy - gmina Pińczów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie


KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla Klientów, Dostawców, Wykonawców, Zleceniobiorców, Oferentów) - patrz: www.mchirz.pl/rodo