Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

"Co wpływa na efektywność embriotransferu?" - artykuł z czasopisma "Hodowca Bydła" 5/2018

Obserwowany w ostatnim półwieczu rozwój biotechnologicznych metod wsparcia rozrodu bydła jest jednym z najlepszych przykładów transferu technologii zakończonego sukcesem zarówno z punktu widzenia efektów genetycznych, jak i ekonomicznych. Pierwszą z nich była sztuczna inseminacja, kolejnymi transfer zarodków najpierw uzyskiwanych in vivo, a następnie metodą in vitro. Dalsze dokonanie nauki w zakresie biotechnologii zwierząt obejmowały między innymi seksowanie nasienia, transgenezę (modyfikacje genetyczne zwierząt) oraz klonowanie.

kliknij na link poniżej, aby pobrać cały artykuł w pliku PDF:

"Co wpływa na efektywność embriotransferu?" - artykuł z czasopisma "Hodowca Bydła" 5/2018 - autor: Kamil Siatka MCHIRZ Sp. z o.o.