Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

"Kontrola inbredu" - publikacja w czasopiśmie "Hodowca Bydła" 12/2018

Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych ze sobą osobników. Efektem takich działań jest zwiększone występowanie homozygotyczności osobników wchodzących w skład populacji. Homozygotyczność w tym przypadku oznacza występowanie w genotypie identycznych wariantów alleli danego genu (AA lub aa) pochodzących od rodziców, którzy odziedziczyli je od wspólnego przodka lub przodków.

Kliknij, aby pobrać cały artykuł w pliku PDF:

"Kontrola inbredu" - publikacja w czasopiśmie "Hodowca Bydła" 12/2018 - autor: Kamil Siatka MCHIRZ Sp. z o.o.