Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

"Optymalizacja wartości użytkowej stad krów mlecznych" -artykuł z czasopisma "Hodowca Bydła" 9/2018

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z 2017 r. definiuje wartość użytkową jako wymierną cechę lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego o znaczeniu gospodarczym. Z kolei optymalizacja według definicji, którą znajdziemy w słowniku języka polskiego PWN oznacza „organizowanie jakichś działań, procesów itp. w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach”. Zatem optymalizacja wartości użytkowej w stadach krów mlecznych polegać będzie na podjęciu takich decyzji i działań, które pozwolą w przyszłości osiągać większe przychody przy jednoczesnym braku ponoszenia dodatkowych kosztów, czyli przyczynia się do wzrostu zyskowności prowadzonej produkcji.

Kliknij, aby pobrać cały artykuł w pliku PDF:

"Optymalizacja  wartości użytkowej stad krów mlecznych" - artykuł z czasopisma "Hodowca Bydła" 9/2018 - autor: Kamil Siatka MCHIRZ Sp. z o.o.