Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Aukcja jałówek w Sercu Polski

W dniu 10 stycznia 2019 roku zapraszamy na pierwszą aukcję jałówek w Bratoszewicach.