Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

KOMUNIKAT: Program zwalczania IBR/IPV oraz BVD/MD

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. rozpocznie się realizacja programu zwalczania IBR/IPV ( zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/ otrętu bydła) oraz BVD/MD ( wirusowej biegunki i choroby błon śluzowych) w stadach bydła.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne i będzie realizowane na koszt właścicieli zwierząt.

Gospodarstwa chętne do uczestnictwa mogą składać swoje dane do biura Powiatowych Lekarzy Weterynarii w poszczególnych powiatach.

Szczegóły programu zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 4 sierpnia 2017r. ( Dz. U. poz.1722) – pełny tekst w pliku PDF do pobrania poniżej.