Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kurs inseminacji bydła

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu zaprasza wszystkich chętnych na kurs inseminacji bydła, który odbędzie się w dniach 04-07.03.2019 r.

Kurs organizowany jest w oparciu o własną bazę szkoleniową i treningową. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, bazę do ćwiczeń praktycznych.

Kursy organizowane są w oparciu o Program zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich artykuł 34 punkt 3 i 4 i kończą się otrzymaniem "Zaświadczenia o ukończeniu kursu inseminacji bydła"

Rozpoczęcie kursu 04.03.2019 godz. 10.00 w siedzibie MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu ul. Topolowa 49.

Telefon kontaktowy 517330349