Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kurs inseminacyjny w Zakładzie w Brześciu

Informujemy, że w dniach 06-10 marca 2017r. w Zakładzie w Brześciu planowane jest przeprowadzenie kursu inseminacyjnego .

Chętnych prosimy o kontakt pod numerami tel.: 

41 357 38 21

600 057 076

600 833 189

lub e-mail: brzescie@mchirz.pl