Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kurs inseminacyjny

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kurs inseminacyjny organizowany przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. Zakład w Brześciu.

Kurs rozpocznie się w dniu 26.02.2018r.

Chętnych prosimy o kontakt pod numerami tel. :

41 357 38 21

600 057 076

600 833 189

lub e-mail: brzescie@mchirz.pl