Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Kurs inseminacyjny

W dniach 03-06 grudnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu odbył się po raz pierwszy kurs inseminacyjny, którego uczestnikami byli hodowcy z terenu działania Zakładów Łowicz, Gostków i Kruszów.

Kurs przeprowadzony został  przez najwyższej klasy specjalistów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenie składało się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem wypreparowanych narządów rozrodczych krów.

Kursanci zostali zapoznani z podstawami hodowli bydła, anatomii i fizjologii układu rozrodczego, technologią produkcji, przechowywania i transportu nasienia oraz z zagadnieniami związanymi z przeprowadzaniem zabiegu unasieniania u bydła.

Każdy z hodowców, przez kilka dni, nabywał umiejętności wykonywania zabiegu inseminacji pod okiem specjalistów.

Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie, otrzymując zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Wszystkim uczestnikom kursu gratulujemy, a chętnych do udziału w kolejnych szkoleniach serdecznie zapraszamy!