Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

RANKING BUHAJÓW OCENIONYCH METODĄ KONWENCJONALNĄ I GENOMOWĄ RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO FRYZYJSKIEJ - ocena grudzień 2016

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informacje dotyczące oceny wartości hodowlanej, która ukazała się 7 grudnia 2016 roku.

Nowością w obowiązującej wycenie jest fakt, że polska baza referencyjna składająca się z około 4 000 buhajów (pochodząca z konsorcjum – Genomika Polska) została wzbogacona o dane pochodzące z europejskiej spółdzielni EuroGenomics. Do konsorcjum EuroGenomics należą kraje takie jak: Holandia, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Dania, Szwecja i Finlandia. Wniosły one informacje dotyczące ponad 25 000 buhajów referencyjnych. Buhaje referencyjne to osobniki posiadające ocenę genomową i ocenę na podstawie użytkowości córek. Dane z połączonych baz(ok. 30 000 buhajów) służą w tej chwili jako podstawa do szacowania i porównywania wartości hodowlanej następnego pokolenia rozpłodników.  

Dzięki połączeniu baz danych wzrosła dokładność szacowania wartości hodowlanej buhajów metodą genomową, szczególnie cech o niskiej odziedziczalności. Od wyceny grudniowej tłem do porównywania wartości hodowlanej polskich buhajów jest również baza europejska, a nie jak do tej pory tylko baza krajowa. To spowodowało zmianę średnich wartości hodowlanych szacowanych cech, a to  pociągnęło za sobą zmianę wartości indeksu PF. Nie zmienia się sposób prezentacji wyników. Nadal w krajowym indeksie wartość 100 jest przyjęta za średnią, a 10 za odchylenie standardowe.

Dane, którymi się posługujemy, pochodzą z Instytutu Zootechniki. Na uwagę zasługuje fakt, że sposób przeprowadzania obliczeń, przez Instytut Zootechniki, został pozytywnie zaopiniowany przez międzynarodową organizacją INTERBUL.

Zwiększenie dokładności szacowania wartości hodowlanej, pozwoli na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników oceny cech. Co przełoży się na uzyskanie zwierząt o parametrach pożądanych przez hodowców. Mamy nadzieję, ze korzystając z nasienia buhajów Naszej Spółki jeszcze łatwiej osiągną Państwo zamierzone przez siebie cele hodowlane.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.