Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Spotkanie z hodowcami powiatu płońskiego i przasnyskiego

Kolejne cykliczne spotkania Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowała na północnym Mazowszu w Poświętnem (pow. płoński) dnia 09.03.2016r, oraz w Sierakowie (pow. przasnyski) dnia 09.03.2016r. W ramach spotkania przedstawione zostały wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych za 2015 rok, oraz najwyższe średnie wydajności jakie osiągnęli hodowcy w swoich stadach krów mlecznych w poszczególnych powiatach.

Wśród uczestników spotkań byli również pracownicy Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, Zakład w Ciechanowie na czele z Panią Magdaleną Wysocką - Dyrektor Regionu Mazowsze. Pani Dyrektor zaprezentowała bogatą ofertę buhajów MCHiRZ Łowicz, oraz wręczyła czołowym hodowcom z każdego powiatu atrakcyjne nagrody – specjalne bony uprawniające do nabycia nasienia naszych najlepszych buhajów w promocyjnych cenach.

 

Najwyższe średnie wydajności osiągnęły stada  krów następujących hodowców:

 

powiat płoński

1. Zbigniew Kleniewski   10772 kg mleka
2. Sławomir Kalinowski  10428 kg mleka
3. Jan Zbigniew Brzeziński   10223 kg mleka
4. Mariusz Kozera 10192 kg mleka
5. Janusz Pokorski  10095 kg mleka
6. Grzegorz Wierzbicki    10072 kg mleka
7. Agnieszka Szatkowska  10011 kg mleka
8. Jan Piórkowski  9723 kg mleka
9. Paweł Ireneusz Petrykowski      9705 kg mleka
10. Jarosław Drogosz    9701 kg mleka

 

powiat przasnyski

1. Bogdan Dzieliński  11831 kg mleka
2. Mariusz Szelągowski    10967 kg mleka
3. Zbigniew Bartosiewicz    10723 kg mleka
4. Andrzej Mórawski 10632 kg mleka
5. Jarosław Krzykowski  10387 kg mleka
6. Marian Stanisław Zembrzuski 10333 kg mleka
7. Krzysztof Jasiński   10273 kg mleka
8. Andrzej Soliwodzki      10159 kg mleka
9. Grzegorz Niestępski        10088 kg mleka
10. Alicja Zakrzewska    9919 kg mleka

                            

 

Wszystkim hodowcom gratulujemy wyników i życzymy wielu sukcesów w kolejnych latach !