Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Targi Rolne ” W Sercu Polski ” i XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2019 r.

Zapraszamy na Targi Rolne ” W Sercu Polski ” i XXI Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się 22-23 czerwca 2019 roku w Bratoszewicach.

 

 

 

 

 

 

Program XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targów Rolnych „W sercu Polski”  Bratoszewice 2019 

 

22.06.2019 r. (sobota) 


Wystawa Hodowlana 


8 30 -11 30  ● ocena bydła mlecznego – na ringu głównym 
                    ● prezentacja bydła mięsnego – w kojcach 
                    ● ocena owiec – w kojcach 
                    ● ocena drobnego inwentarza – na stanowiskach 
 
11 30 -12 00  – Aukcja Jałówek Hodowlanych w Sercu Polski – na ringu głównym 
 
12 00 -15 00  – ocena koni – na ringu głównym 
 
16 00 -17 00  – wręczenie pucharów dla wiceczempionów, uhonorowanie hodowców 
statuetkami za udział w wystawie i okolicznościowymi dyplomami 
 
18 00  – poczęstunek dla wystawców zwierząt hodowlanych  
 
Wystawa Rolnicza 
 

8 00 -16 00  –  ● prezentacja maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej 
                        ● fachowe doradztwo 
                        ● kiermasz roślin ozdobnych 
                        •  prezentacja poletek demonstracyjnych – kolekcja odmian roślin uprawnych 
                        ● kiermasz prac twórców ludowych 
                        •  budowa domków dla zapylaczy, pokaz miodobrania z poczęstunkiem – stoisko WZP 
                        ● atrakcje dla dzieci: plac zabaw, przejażdżki na kucach, konkursy 
 
10 30 -11 00  –  Zespół Ludowy LUDOWIACY OD BĘDKOWA  
 
11 00  – uroczyste otwarcie Targów Rolnych „W sercu Polski” 
 
11 30 -12 00  – uhonorowanie rolników producentów działających w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) 
 
12 00 -12 30  – wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mleczarskich 
 
12 30 -12 45  – pokaz bezpiecznego gaszenia pożarów kuchennych 
 
12 45 -13 15  –  Zespół Ludowy LUDOWIACY OD BĘDKOWA  
 
13 30 -14 30  –  Amatorski Zespół Śpiewaczy z Sokolnik Parceli działający przy Gminnym Ośrodku  Kultury w Leśmierzu 

 

23.06.2019 r. (niedziela) 

9 00  – msza św. w kościele pw. św. Augustyna w Bratoszewicach 
 
Wystawa Hodowlana 


10 30 -10 45  – uroczyste otwarcie XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
 
10 45 -10 50  – wręczenie pucharów za prezentację bydła mięsnego 
 
10 50 -11 30  – prezentacja bydła mlecznego, wręczenie pucharów za superczempionaty i czempionaty 
 
11 30 -11 40  – prezentacja hodowców bydła mlecznego – 25-lecie ŁZHB 
 
11 40 -12 10  – Konkurs Młodego Hodowcy (bydło mleczne)  
 
12 10 -12 20  – podsumowanie konkursu wiedzy „Rolnictwo Ekologiczne” – wręczenie nagród 
 
12 20 -12 35  – rozstrzygnięcie konkursów KRUS 
                            •  Najbezpieczniejsza prezentacja zwierząt hodowlanych XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach  
                            •  XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 – etap regionalny 


12 35 -13 05  – prezentacja owiec na ringu, wręczenie pucharów za superczempionaty  i czempionaty 
 
13 05 -13 35  – pokaz pracy psa pasterskiego 
 
13 35 -14 00  – wręczanie pucharów za superczempionaty, czempionaty i prezentację zwierząt – drobny inwentarz 
 
14 00 -14 45  – prezentacja koni na ringu, wręczenie pucharów za superczempionaty i czempionaty 
 

15 00  – pokaz kaskaderski na koniach – woltyż kozacki 

 
Wystawa Rolnicza 
 

8 00 -16 00  –  ● prezentacja maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej 
                        ● fachowe doradztwo 
                        ● kiermasz roślin ozdobnych 
                        •  prezentacja poletek demonstracyjnych – kolekcja odmian roślin uprawnych 
                        ● kiermasz prac twórców ludowych 
                        •  budowa domków dla zapylaczy, pokaz miodobrania z poczęstunkiem – stoisko WZP 
                        ● atrakcje dla dzieci: plac zabaw, przejażdżki na kucach, konkursy 
 
11 00 -11 15  – pokaz bezpiecznego gaszenia pożarów kuchennych 
 
11 15 -11 30  – wykład na temat produktów pszczelich – Dariusz Adler  
 
11 30 -12 30  –  Zespół taneczny JAZZ FOLK  DANCE 1  działający przy Gminnym Ośrodku Kultury  Sportu i Rekreacji w Jeżowie 
 
12 30 -13 00  – Rozstrzygnięcie organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kulinarnego  Ogólnopolskiego Konkursu „Bitwa Regionów” – etap wojewódzki 
 
13 00 -13 30  – Zespół taneczny JAZZ FOLK  DANCE 2  działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie 
 
13 30 -14 15  – pokaz ratownictwa technicznego 
  
14 15 -14 45  – Dziecięca Grupa Folklorystyczna CHOBERKI działająca przy Urzędzie Gminy w Grabicy