Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

V warsztaty naukowe pt.”Świnie w badaniach naukowych, hodowli i produkcji”.

W dniu 13 października 2016 roku w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach odbyły się V warsztaty naukowe pt.”Świnie w badaniach naukowych, hodowli i produkcji”.

Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie prof. dr hab. Eugeniusz Herbut powitał zaproszonych gości, wykładowców i uczestników warsztatów, którymi byli przedstawiciele świata nauki, studenci, ucznie szkół rolniczych.

Na konferencji  nie mogło zabraknąć przedstawicieli MCHiRZ  Sp. z o. o w Łowiczu.

Dr hab. Grzegorz Żak dokonał otwarcia warsztatów i rozpoczął I część sesji. Wygłosił pierwszy wykład „Aktualny poziom użytkowości populacji aktywnej świń w Polsce na tle założeń Krajowego Programu Hodowlanego”. W nastepnym  wystąpieniu tematykę „Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO)w żywieniu zwierząt i ludzi” przedstawiła dr hab. Agnieszka Korwin – Kossakowska.

Kolejne referaty zostały zaprezentowane przez dr hab. Wiolettę Knapik „Innowacyjne technologie zarządzania stadem wspierające dobrostan świń oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych”, oraz „Wykorzystanie świń w badaniach biomedycznych” przez dr hab. Jacka Jurę.

W drugiej części wykład „Immunoprofilaktyka – mity i fakty na temat szczepień” zaprezentował dr inż. Karol Fijałkowski.

Kolejne wystąpienia poświęcone była bardzo ważnej tematyce mianowicie Afrykańskiemu Pomorowi Świń (ASF) w Polsce, obecnej sytuacji oraz zasadom bioasekuracji.

Referaty prezentowali dr n.wet. Piotr Kołodziejczyk „Afrykański pomór świń (ASF) w Polsce” oraz dr inż. Magdalena Szyndler - Nędza  „ASF – zagrożenie dla rasy puławskiej”.

V warsztaty naukowe zakończyły się dyskusją,  podsumowaniem oraz zaproszeniem na kolejną  VI edycję.