Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wybór brokera ubezpieczeniowego - rozstrzygnięcie przetargu

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór brokera ubezpieczeniowego, zgodnie z ogłoszeniem o w/w przetargu opublikowanym w Gazecie Prawnej oraz na stronie MCHiRZ Sp. z o.o., informujemy, że oferty poniższych oferentów nie zostały wybrane:

1) WTW Services Sp. z o.o.

2) Maximus Broker Sp. z o.o.

3) EIB S.A.

4) “MENTOR” S.A.

5) ITNER BROKER Sp. z o.o.

6) Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GBU “GLOBAL”   Sp. z o.o.

7) Nord Partner Sp. z o.o.

 

Wszystkim oferentom biorącym udział w postepowaniu przetargowym dziękujemy za złożone oferty.

Zarząd MCHiRZ Sp. z o.o.