Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wybory przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej MCHiRZ Sp. z o.o

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Główna Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej

Mazowieckiego Centrum Hodowli  i Rozrodu Zwierząt  Sp. z o.o.

Ogłasza nabór kandydatów na przedstawiciela rolników

do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.

 

 

  1. Zgłoszenia kandydatów zgodnie z Regulaminem Wyborów przyjmuje przedstawiciel Głównej Komisji Wyborczej przy Okręgowych Komisjach Wyborczych do dnia 05.03.2018r do godz. 1500.
  2. Ogłoszenie listy kandydatów 07.03.2018r.
  3. Termin wyborów 13.03.2018r w godzinach od 800 do 1600  w Zakładach Spółki,  II tura wyborów 20.03.2018r.

 

Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która jest uprawnionym rolnikiem oraz osoba nie będąca uprawnionym rolnikiem.

            Rolnik uprawniony – osoba, która nabyła udziały Spółki nieodpłatnie i jest rolnikiem

            Rolnik nieuprawniony – osoba, która jest rolnikiem i nabyła udziały Spółki odpłatnie  lub jest następcą prawnym ( spadkobiercą)

Lista poparcia kandydata musi zawierać co najmniej 50 osób z listy wyborców.

Lista wyborców zawierająca osoby będące uprawnionymi i nie uprawnionymi rolnikami wyłożona będzie do wglądu w sekretariatach Zakładów Spółki w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.

Szczegółowe informacje dotyczące terminarza i harmonogramu wyborów zamieszczone zostaną na stronie internetowej Spółki ( www.mchirz.pl ).

Ponadto pełną informację w sprawie wyborów przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Spółki można uzyskać w Okręgowych Komisjach Wyborczych pod telefonem:

Zakład Łowicz (46) 837 07 49, Zakład Brzeście (41) 357 38 21, Zakład Ciechanów  (23) 672 33 04, Zakład Gostków (43) 678 51 65,  Zakład Kruszów (42) 614 34 21, Zakład Sierpc (24) 275 26 09, Zakład Wrocław (71) 362 89 50 , Zakład Zameczek (48) 618 00 94, Zakład Żelków (25) 643 52 96 w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.

Regulamin Wyborów będzie wyłożony do wglądu w sekretariacie Spółki oraz  w sekretariatach Zakładów w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500 oraz znajduje się na stronie internetowej Spółki (www.mchirz.pl).

Siedzibą Głównej Komisji Wyborczej jest siedziba Spółki w Łowiczu.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                   Głównej Komisji Wyborczej

                                                                                              Krzysztof Gałusa