Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wyniki oceny wartości hodowlanej grudzień 2017 w KATALOGU 2018.1

Szanowni Hodowcy, w Wasze ręce trafił właśnie nowy katalog z ofertą nasienia buhajów mlecznych.

Pewne wątpliwości wśród części Państwa może budzić nowe oznaczenie, bo choć jesteśmy świeżo po ocenie grudniowej, a do oceny kwietniowej jeszcze stosunkowo daleko na okładce widnieje zapis 2018.1. Zapis ten nie jest pomyłką, a efektem wprowadzonej zmiany sposobu numerowania katalogów wydawanych przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Liczba 2018 podobnie jak dotychczas oznacza rok, natomiast cyfra po kropce określa numer katalogu wydanego w danym roku kalendarzowym. Zatem 2018.1 oznacza, że jest to pierwszy, otwierający 2018 rok katalog buhajów. Katalog ten został opracowany na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej z grudnia 2017 roku, która opublikowana została na stronach Instytutu Zootechniki w Balicach (http://wycena.izoo.krakow.pl).

Ukazanie się nowego katalogu to również doskonała okazja do podzielenia się z Państwem sukcesami, które odnieśliśmy dzięki współpracy z polskimi hodowcami. W czołowej 10 ocenia­nych genomowo buhajów urodzonych w Polsce 30% stanowią rozpłodniki będące własnością MCHiRZ Sp. z o.o.. Co warte jest szczególnego podkreślenia, z indeksami gPF 138 DEBO-BOSTON PL005329808481, KZ BABIT PL005419597844 oraz gPF 137 ODYN MCHRZ PL005381066331 są buhajami należącymi do ścisłej krajowej czołówki  rozpłodników zajmując w niej odpowiednio 2, 3 i 4 miejsce.

Równie dobrze buhaje będące własnością Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt wypadły w zestawieniach TOP 23 (minimalny gPF 134) oraz TOP 29 (minimalny gPF 133). W obu tych porównaniach nasze rozpłodniki stanowią około 35% wszystkich uwzględ­nionych w nich zwierząt.

 

Rozpłodniki, które przyczyniły się do uzyskania prezentowanych wyników oprócz wcześniej wymienionych to:

  • DEBO-BAZYLI PL005329808818 – gPF 135
  • BABIARZ KR PL005407815097 – gPF 135
  • CALYPSO PL005250714066 – gPF 134
  • DEBO-BARNABA PL005329809099 – gPF 134
  • BARBAKAN KZ PL005367324622 – gPF 134
  • BEVERLY ML PL005400085060 – gPF 133
  • LESODZIEL PL005412004707 – gPF 133

Warto również wspomnieć o tym, że wśród 50 najlepszych buhajów ocenianych genomowo zgłoszonych przez spółki krajowe (MCHiRZ, MCB, SHiUZ, WCHiRZ) znalazło się sześć rozpłod­ników urodzonych w Polsce, z czego trzy (DEBO-BOSTON, KZ BABIT, ODYN MCHRZ), czyli po­łowa to buhaje będące własnością Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym katalogiem buhajów dostepnym do pobrania na stronie głównej lub klikając tutaj.

 

Zespół MCHiRZ Sp. z o.o.