Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

XX Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 15 i 16 czerwca do Płońska (teren MODR Oddział Poświętne) ul. Sienkiewicza 11 w godz. 9.00 – 17.00.

Program XX Mazowieckich Dni Rolnictwa


Każdego dnia Wystawy:
 prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii na polu doświadczalnym
 wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej
 indywidualne doradztwo fachowe specjalistów MODR i kiermasz wydawnictw
 prezentacja dziedzictwa kulturowego w tym kulinarnego wsi mazowieckiej
 kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych
 wystawa zwierząt hodowlanych

Sobota 15 czerwca 2019 roku

9:00 - 11:00 Ocena bydła mlecznego
9:00 - 11:15 Konferencja „Możliwości rozwoju kół gospodyń wiejskich” (Centrum Edukacyjno-Konferencyjne)
10:00 - 11:30 IX Turniej Ekologiczny
11:00 - 11:30 Konkurs „Młody Hodowca”
11:30 – 12:00 Aukcja jałowic hodowlanych
12:00 - 14:00 Otwarcie XX Mazowieckich Dni Rolnictwa i Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (scena)
Podsumowanie konkursu „Hit Targowy”
Podsumowanie etapu krajowego konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019” – Fundacja
WWF Polska
Podsumowanie IX Turnieju Ekologicznego
10:00 - 15:00 Ocena klaczy hodowlanych

Niedziela 16 czerwca 2019 roku

10:00 - 13:00 XXIV Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
10:00 - 11:00 Prezentacja czempionów, wiceczempionów i superczempionów bydła mlecznego, pokaz ras kolorowych bydła mlecznego oraz cieliczek
11:00 - 11:30 Występ zespołu „Krajkowiacy” (scena)
11:30 - 13:30 Powitanie gości i uczestników XX Mazowieckich Dni Rolnictwa (scena)
Wręczenie wyróżnień z okazji jubileuszu XX Mazowieckich Dni Rolnictwa
Podsumowanie konkursu „Najlepszy produkt naturalny”
Podsumowanie konkursu „Najciekawsze Stoisko”
Podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” – KRUS
13:30- 14:00 Wręczenie nagród i wyróżnień hodowcom bydła mlecznego – uczestnikom Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
13:30 Wręczenie nagród i wyróżnień hodowcom klaczy – uczestnikom Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
Dekoracja zwycięzców XXIV Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi (teren wystawy)
14:15 Widowiskowe pokazy konne
Zwiedzanie w godzinach 9:00 - 17:00
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.