Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne "W sercu Polski" Bratoszewice 2019

Za nami kolejna XXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych połączona z Targami Rolnymi „W Sercu Polski”, w którym sponsorem wiodącym i głównym wystawiającym było Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierzą Sp. z o.o. w Łowiczu. W tegorocznej wystawie mogliśmy podziwiać najpiękniejsze zwierzęta hodowlane naszego województwa w poszczególnych rasach bydła, koni, owiec, królików czy drobiu.

Dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej przyznano:

 

 

 

 

Tytuł SUPERCHAMPIONKI

 

KROWY – PRIMA 54 PL005404513187 – OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka

JAŁÓWKI – BAŚKA 50 PL005408395444 – GR Tomasz Kocięba, Kolonia Łaznów

 

Tytuł CHAMPIONEK w poszczególnych kategoriach przyznano:

1. krowy pierwiastki MŁODSZE TONIA 20 PL005398804384 – OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka

2. krowy pierwiastki STARSZE REBINA 32 PL005329809716 – OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka

3. krowy w II laktacji PRIMA 54 PL005404513187 – OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka

4. krowy w III laktacji i starsze JANET 120 PL005283373308, ojciec SUMMI DE0536793471(MCHiRZ)OHZ Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka

5. jałówki I GRUPA OSA 39 PL005326915342, ojciec MARKIZ MCHRZ PL005387225565(MCHiRZ)Zdzisław Prusinowski, Anielin

6. jałówki II GRUPA ADENA 2 PL005398448625 – GR Niźnikowski Wiesław, Warszewice

7. jałówki III GRUPA JULIA 3 PL005362174512  – GR Wolski Radosław, Poniatów

8. jałówki IV GRUPA MALINA 140 PL005388911689 – GR Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów

9. jałówki V GRUPA KRASULA PL005394450912 – GR Matusiak Daniel, Oraczew

10. jałówki VI GRUPA BESTRA 42 PL005362174246 – GR Wolski Radosław, Poniatów

11. jałówki VII GRUPA ARNIKA 23 PL005388911450 – GR Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów

12. jałówki VIII GRUPA BAŚKA 50 PL005408395444 – GR Kocięba Tomasz, Kolonia Łaznów

 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

 

Po raz kolejny również, spośród wielu atrakcji towarzyszących wystawie jak pokaz ptaków drapieżnych, pracy psa pasterskiego, woltyż kozacki,  odbyła się Aukcja Jałówek Hodowlanych i Konkurs Młodego Hodowcy.

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu miało zaszczyt wręczyć puchary, nagrody i dyplomy hodowcom oraz przyszłym najmłodszym hodowcom prezentującym swoje jałówki.

Wszystkim tak licznie przybyłym gościom dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i gratulujemy wszystkim hodowcom za piękne zaprezentowanie swoich zwierząt w „sercu Polski”

Zespół MCHIRZ Sp. z o.o.